“ВЕМА ВМ” ЕООД е в добри бизнес отношения с партньори от Македония, Гърция, Полша, Чехия, Румъния, Русия, Германия, Белгия и Англия.