Вема ВМ ЕООД

Вашият надежден партньор

Резервни части за мотокари и електрокари

Фирма “ВЕМА ВМ” ЕООД е създадена през 1995 г. в гр. София. Основният предмет на дейност е доставка на резервни части за мотокари и електрокари. Предлагаме пълна гама от резервни части за електро- и мотокари.
“ВЕМА ВМ” ЕООД работи успешно на българския пазар. Благодарение на изграденото добро име и доказана коректност в отношенията с пaртньорите си, фирмата е в състояние да предложи възможнo най-кратки срокове за доставка на резервни части на приемливи цени.
Повече за нас

Продукти

Добре дошли! Тук ще намерите най-търсените продукти на българския пазар за мотокари и електрокари. Като утвърдено име не само на българския пазар, но и в други страни с коректност и конкурентноспособност, може да Ви доставим пълна гама резервни части за Вашите мотокари и електрокари.

  • Вилици мотокар

Вилици

LPG

  • Гуми за мотокар

Гуми

  • електро оборудване мотокар

Елeктро-оборудване

  • Охладителна система за мотокар

Охладителна система

  • Уплътнители

Уплътнители

  • Двигатели с вътрешно горене ДВГ

ДВГ

  • Филтри

Филтри

  • Хидравлични системи

Хидравлични системи

  • Тягови акумулатори

Тягови акумулатори

Новини